Bancaire Financieringen

bancaire-financieringenIn iedere onderneming zit vermogen opgesloten. Dat kan zijn in de vorm van eigen vermogen en/of vreemd vermogen. De vreemd vermogen component wordt vaak ingevuld door crediteuren (leverancierskrediet) en banken. De contacten met uw leverancier over een krediettermijn zijn veelal door u zelf af te handelen. De leverancier werkt normaliter met standaard betalingstermijnen die ook voor u zullen gelden. Het verhaal bij banken ligt duidelijk anders. Een kredietaanvraag wordt daar op een geheel andere wijze behandeld en beoordeeld dan bij uw leverancier. Dit leidt bij ondernemers soms wel eens tot het idee dat er sprake is van onwil of onbegrip bij de bank. Het traject voor het verkrijgen van een bancaire financiering wordt daardoor voor ondernemers vaak een hele onderneming.

Cyfrex bezit de jarenlange ervaring en kennis om dit traject in goede banen te leiden en de slaagkans wezenlijk te vergroten.

Banken houden bij de beoordeling rekening met zeer veel zaken. Gedurende de kredietcrisis zijn de beoordelingscriteria behoorlijk aangescherpt, waardoor de indruk is ontstaan dat men terughoudender is geworden. Een bank moet oa. rekening houden met internationale regelgeving zoals vastgelegd in de Basel II akkoorden. Zaken zoals de Probability of Default (kans op wanbetaling), Loss Given Default (verlies% bij wanbetaling) en Exposure at Default (het uitstaande saldo op het moment van wanbetaling) zijn belangrijk. De banken hanteren in hun beoordeling een intern ratingsysteem gebaseerd op de bovenstaande criteria. Voor u als ondernemer is dit een duidelijk voorbeeld van abacadabra. Voor ons is dit dagelijkse kost. En alsof dit niet genoeg is worden er weer verdergaande stappen genomen, want Basel III is in aantocht. De volgende (en waarschijnlijk beslissende stap) hiervoor is de goedkeuring van het akkoord door de G20 tijdens de top in Seoel (november 2011).

Het invoeren zal geleidelijk beginnen vanaf 2013 en moet in 2019 leiden tot de volledige invoering van het akkoord.

Naast deze kwantitatieve beoordeling wordt een aanvraag ook op kwalitatieve aspecten beoordeeld, zoals de kwaliteit van het management (hoe goed is uw financiële administratie? Hoe goed hebt u inzicht in uw kasstroom?), de marktpositie, de zekerheidpositie van de bank en de rechtsvorm.

Het is duidelijk dat een financieringsaanvraag dus tot in de puntjes verzorgd dient te zijn. Kennis over de werk- en denkwijze van de banken is daarbij onontbeerlijk. Cyfrex kan hierbij voor u een doorslag gevende rol vervullen.

Copyright © 2014 Cyfrex - Alle rechten voorbehouden.