Bedrijfsovername

bedrijfsovernameHet kopen of verkopen van een onderneming is geen kleinigheid. Het vergt veel voorbereiding en de nodige inspanning. Naast de objectieve dingen spelen ook de emotionele kanten van zoiets veel van de betrokkenen. Er zijn veel aspecten die moeten worden bekeken:
wat is de waarde van de onderneming?

  • Welke waarderingsmethode wordt hiervoor gebruikt?
  • Hoe wordt er overgenomen: door middel van een aandelentransactie of een activa-passiva transactie?
  • Hoe belangrijk is de oude eigenaar voor de onderneming?
  • Wat is de toekomstverwachting voor de branche?
  • Wat zijn de fiscale consequenties van verkoop?
  • Hoe krijg de overname gefinancierd?

Deze lijst kan zonder problemen nog veel langer worden gemaakt. Het geeft wel aan dat deskundige begeleiding eigenlijk een must is. Cyfrex kan u dat bieden door haar jarenlange ervaring met dit soort zaken.

Copyright © 2014 Cyfrex - Alle rechten voorbehouden.