Objectfinanciering

objectfinancieringDe financieringsbehoefte van een onderneming kan op verschillende manieren worden ingevuld. Er kan gekozen worden voor de meer traditionele oplossing door de hele financiering bij een bank onder te brengen. De bank zal afhankelijk van de behoefte kiezen voor een krediet in rekening courant en/of een leningvorm.

Er kan ook gekozen worden voor zogenaamde objectfinanciering. Hierbij wordt de financieringsvorm direct gekoppeld aan de behoefte. Voor inventarisgoederen zoals auto’s en machines kan gekozen worden uit operationele of financiële lease en bij debiteuren voor factoring. Het voordeel hierbij ligt vooral in de zekerheidssfeer. Bij lease kunt u de auto volledig financieren, terwijl u dezelfde auto slechts voor maximaal 40% kunt financieren als er sprake is van een “gewone” bancaire lening, tenzij u andere zekerheden kunt verstrekken. Dit soort specifieke financieringsvormen zijn er ook voor onroerende zaken en voorraden.

Copyright © 2014 Cyfrex - Alle rechten voorbehouden.